Came Dodatkowy moduł przekaźników DC009AC

Dodatkowy moduł przekaźników do urządzeń pomocniczych (polecenia oświetlenia, otwarcia, dzwonków itp.) Wykonany w miniaturowej obudowie do montażu w puszkach rozgałęźnych (wymiary 85,5x60x21 mm) lub tablicach rozdzielczych (EN50022) wymiary 1 jednostka DIN, niskoprofilowy. Jednostka posiada 2 przekaźniki ze stykiem przełącznym o zdolności wyłączeniowej 5A oporowych (2A indukcyjnych) z maks. napięciem 250V AC. Dwa przekaźniki są domyślnie przypisane do poleceń Otwierania drzwi i AUX2. Poza tym posiada 8 przełączników do programowania ręcznego lub programu narzędziowego i do innych regulacji, 1 potencjometr do regulacji czasu aktywacji przekaźnika 1, jedną LED stanu programowania. Zasilanie i dane są bezpośrednio dostarczane z MAGISTRALI.